אי הסכמה מדעת לקבלת טיפול רפואי

מן המפורסמות היא כי הסכמה מדעת ואוטונומיית המטופל הם מעמודי התווך של המשפט הרפואי ושל זכויות האדם בכל הקשור לתחום הרפואה. על מנת להבטיח כי זכויות אלו יתממשו, הרופא המטפל מחויב על פי חוק לספק למטופליו את מלוא המידע שלה נדרש האדם הסביר על מנת שיוכל להפעיל שיקול דעת מושכל בבחירת הטיפול הרפואי לו הוא זקוק.

חוק זכויות החולה תשנ”ו-1996 מפרט את כלל ההוראות המעגנות את חובת מתן ההסבר למטופל ואת הרזולוציה אליה נדרש הרופא להיכנס במתן ההסבר. על הרופא לשתף את המטופל באבחנה, מטרתו של ההליך הרפואי שאותו מוצא הרופא לנכון לבצע, טבעו של ההליך ואופן התנהלותו, תוצאותיו הצפויות של ההליך וכמובן – סיכויי ההצלחה של ההליך אל מול הסיכונים הטמונים בחובו על כלל היקפם. בנוסף, על הרופא להציע למטופל חלופות לטיפול ולפרט אותן באופן הנ”ל. רק הסבר מפורט זה על פי הנחיות אלה יהווה הסכמה מדעת כדין.

טופסי הסכמה מדעת

האופן שבו נעשה תיעוד של הסבר ויידוע המטופל הוא לרוב באמצעות מילוי וחתימה על טופס הסכמה מדעת. בטופס מצוין ההליך הפולשני אותו יעבור המטופל והצהרה כי הוא מבין את השלכות הטיפול שעליה חותם המטופל. המורכבות לגבי אופן מתן ההסכמה טמונה בעובדה כי טפסים אלו עשויים להיות בניסוח כללי מאוד אשר אינם נכנסים לפרטים על ההליך הרפואי הספציפי בו מדובר ולכן קשה מאוד לקבוע האם אכן יודע המטופל על כל ההשלכות רק מנוסח הטופס החתום. היינו, נוסח כללי של טופס הסכמה מדעת אינו מספיק על מנת לבסס הסכמה מדעת כדין. לכן, הסבר מפורט של ההליך הרפואי הנדרש על פי הנחיות סעיף 13 לחוק זכויות החולה הוא הכרחי על מנת למנוע פגיעה באוטונומיה של המטופל.

פגיעה באוטונומיה

במידה ובוצע על גופך טיפול רפואי ללא מתן הסכמה מדעת כפי שזה מפורט בחוק זכויות החולה, יהווה הדבר פגיעה באוטונומיה שלך – המהווה עילה לתביעה משפטית. ניתן יהיה לבסס באמצעות עורך דין רשלנות רפואית מעצם אותה פגיעה באוטונומיה. חשוב מאוד לציין, אפילו אם ההליך הטיפולי היה נעשה בכל זאת, גם אם היו עומדים לרשותך מלוא הפרטים, היעדר הפרטים על מנת לפעול מתוך שיקול דעת מלא יהווה פגיעה באוטונומיה לכל דבר ועניין.

משרד עו”ד זילברג פישר עומד לרשותך

היעדר הסכמה מדעת אינו רק כשל מערכתי ורפואי חמור מבחינה משפטית, הוא מהווה שלילה של זכויות אדם בסיסיות. על מנת להבטיח כי הגורמים המעורבים יישאו בחבות הפרת זכויותיך, יש לפנות למומחים שיסייעו לך בהכנת תיק התביעה. עו”ד זילברג ופישר מלווים תיקי רשלנות רפואית מזה מעל 15 שנים – ומעמידים לרשותך שילוב מנצח של יכולות מקצועיות. הידע והניסיון המקצועי רחב ההיקף שלנו מהווים נכס יקר ערך ומגבירים מאוד את סיכויי הצלחתך המשפטית. בכל מקרי הרשלנות הרפואית, אנו נספק לך תמיכה איתנה עד למיצוי הדין.

רוצה להעריך את סיכויי התביעה ללא עלות?

משרד עורכי דין זילברג-פישר מתמחה ברשלנות רפואית

תופעת הרשלנות הרפואית נפוצה למדי והינה סוגיה משפטית מורכבת וסבוכה ביותר. לכן, חשוב שבמקרים אלו יהיה לך הליווי המקצועי המתאים. ניסיוננו בתחום המשפטים והכשרה בתחום הרפואה גם יחד מצייד אותנו בידע מקצועי ייחודי בתחום המשפט הרפואי – ומאפשר לנו להעניק לך את הליווי המשפטי הטוב ביותר בכל תביעת רשלנות רפואית, כפי שעשינו בהצלחה ב-15 השנים האחרונות. אנו נלווה אותך בכל שלבי התביעה:

מנהלי המשרד, עורכת דין רוית פישר ועורך דין ד”ר דור זילברג, מעורבים אישית בכל תביעה, מקפידים על זמינות, נוכחות וקשר בלתי אמצעי עם הלקוחות ורואים עצמם שותפים מלאים לדרך. מספר הטלפון הסלולארי של השותפים נמסר לכל לקוחות המשרד, ומבחינתנו זה אומר הכול.

דילוג לתוכן