תאונות דרכים

אדם שנפגע בתאונת דרכים, בזמן שהיה נוסע, נהג או הולך רגל יהא זכאי לקבל פיצויים על נזקי הגוף והנפש שנגרמו לו בתאונה. הזכאות הינה מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים , התשל”ה – 1975 קיימת בנוסף לזכותו של הנפגע לתגמולים נוספים הן מהמוסד לביטוח לאומי מהן מכוח פוליסות ביטוח אחרות אשר קיימות באותו הזמן ברשות הנפגע

על פי סעיף 1 לחוק תאונת דרכים הוא אירוע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; לשון החוק קובעת כי תאונת דרכים הוא גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; אולם מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי, לא יהווה תאונת דרכים.
הפיצוי הינו בגין הנזקים שנגרמו לנפגע ו/או ליורשיו הן בעקבות התקופה במהלכה היה מאושפז , שהה בחופשת מחלה, הן בעקבות הוצאות שנגרמו לו בגין נסיעות יתרות, טיפולים רפואיים ועזרה שקבל מבני משפחה או מעובד סיעודי. בנוסף ובמידה ולנפגע נותרה נכות רפואית צמיתה ו/או במקרים בהם הותיר הנפגע שהלך לעולמו יורשים ותלויים ישולם פיצוי גם עבור נזקים עתידיים בשל הפסדי השתכרויותיו, הפסד פנסיה, הוצאות רפואיות ואחרות וכן בגין קיצור תוחלת החיים של המנוח או הכאב וסבל עימם נאלץ הנפגע להתמודד.

במקרים בהם יתקשה הנפגע עקב מצבו הרפואי בגין התאונה לקיים עצמו באופן מינימאלי הוא יוכל לקבל תשלום תכוף, הכוונה הינה למעין תשלום ביניים אשר ישולם על חשבון הסכום הסופי שישולם לו בסיום ההליך המשפטי בגין נזקיו בתאונה.
נכותו הרפואית של הנפגע בגין פציעתו בתאונה תקבע על ידי מומחה שימונה על ידי בית המשפט וקביעה זו תחייב את חברת הביטוח המפצה אלא אם כן המדובר בתאונת דרכים שהינה גם תאונות עבודה, או אז יהא זכאי הנפגע לפנות גם למוסד לביטוח לאומי למיצוי זכויותיו במחלקת נפגעי עבודה ולקבל דמי פגיעה עבור תקופת אי כושר של עד 90 ימים מיום התאונה. קביעת וועדה רפואית באשר לנכותו של הנפגע תהא מחייבת ועל פיה יקבע גם הפיצוי הכספי שישולם לנפגע מחברת הביטוח, מכאן גם החשיבות הרבה שיש לתת בדבר ייצוג הנפגע , מועד ביצוע הוועדה הרפואית ואופן ודרך בדיקת הנפגע במהלך הוועדה עצמה.

תחומי התמחות אחרים

דילוג לתוכן