תביעות ביטוח לפי פוליסה

בקרות אירוע ביטוחי התואם אחד מבין הכיסויים הביטוחיים המפורטים לעיל, יהא זכאי המבוטח לפיצוי חודשי מחברת הביטוח על פי סכומים הנקובים בפוליסה ובכפוף לתנאי הפוליסה.

אובדן כושר עבודה

בכיסוי מסוג אובדן כושר עבודה ייבדק אם המבוטח אבד את כושרו לעבוד בשיעור של 75% במקצוע בו עסק ערב התאונה או המחלה ואף אם איבד יותר מ 75% מכושרו לעבוד בעיסוק סביר אחר המתאים להכשרתו השכלתו וניסיונו.

כיסוי מסוג נכות מתאונה
כיסוי זה מקנה פיצוי חד פעמי בגין הנכות שנותרה למבוטח כאשר הפיצוי נקבע ע”י הכפלת שיעור הנכות שנותרה למבוטח עקב אירוע ביטוחי בסכום הכיסוי שרכש המבוטח במסגרת הפוליסה.
הקושי מתעורר לעיתים קרובות במחלקות שמתעוררת בין חברת הביטוח לבין המבוטח בדבר שיעור הנכות שנותר למבוטח זאת על ידי חישוב נכות מתואם המתבסס על טבלאות עליהן מסתמכות חברות הביטוח זאת להבדיל משהנכות אשר נקבעה למבוטח זה מכבר למבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי.

כיסוי למחלות קשות
אם הפוליסה שרכשת כוללת כיסוי מסוג זה הרי שאם חלית באחת המחלות המפורטת בפוליסה (לדוג’ : אוטם בשריר הלב, מחלת סרטן ) תהא זכאי לפיצוי חד פעמי הנקוב בפוליסה.

פוליסת תאונות אישיות תלמידים
כלל התלמידים מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות המכסה אותם למקרה שיפצעו בתאונה הגם שארעה מחוץ לשטח המוסד הלימודי אליו הינו משתייכים וגם אם ארעה שלא במסגרת יום הלימודים.
בשל מורכבותה של הפוליסה, ומאחר ועל הנפגע לצרף חוות דעת רפואית מטעמו על מנת להוכיח את נכותו הרפואית הצמיתה מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין על מנת שייצג את התלמיד בפני חברת הביטוח.

תחומי התמחות אחרים

תאונות דרכים

אדם שנפגע בתאונת דרכים, בזמן שהיה נוסע, נהג או הולך רגל יהא זכאי לקבל פיצויים על נזקי הגוף והנפש שנגרמו

קראו עוד »
דילוג לתוכן